ประสบการณ์ทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ผ่านกงสุลสัญจร (ต่อ)

31 สิงหาคม 2557 @ Hilton Garden Inn – Shoreview, MN

ประสบการณ์ทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ผ่านกงสุลสัญจรในอเมริกา
Apply for Thai E-Passport through “Mobile Consulate” in USA


 

ข้อมูลเพิ่มเติมจากโพสต์ก่อนหน้า

  • ยื่นขอวันอาทิตย์ 31 ส.ค., จันทร์ 1 ก.ย. เป็นวันหยุด, ได้รับหนังสือเดินทางวันพุธที่ 17 ก.ย. (via USPS Express), ถ้านับตั้งแต่ 2-17 ก.ย. ใช้เวลาทั้งหมด

16 วัน

บรรยากาศโดยรวม

กงสุลสัญจร - บรรยากาศ

ด่านที่ ๒ ชำระเงิน

กงสุลสัญจร - ชำระเงิน

ด่านที่ ๓ รับบริการ

กงสุลสัญจร - รอรับบริการ

กงสุลสัญจร - รับบริการ

Advertisements
Standard